Ilona Kryszkiewicz
Ilona Kryszkiewicz
Członek Zarządu
Renata Giedych
Renata Giedych
Członek Zarządu
Dorota Braziewicz
Dorota Braziewicz
Wiceprezes Zarządu
Maja Kłoskowska
Maja Kłoskowska
Wiceprezes Zarządu
Agata Gajda
Agata Gajda
Prezes Zarządu